سوخت آما هم مراقب خودرو شماست هم مراقب سلامت شماست

خبر
سوخت آما هم مراقب خودرو شماست  هم مراقب سلامت شماست

سوخت آما هم مراقب خودرو شماست هم مراقب سلامت شماست

🔴سوخت آما
هم مراقب خودرو شماست
هم مراقب سلامت شماست
به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و کمک به حفظ سلامت مصرف کنندگان محترم محصولات سوخت آما ,بسته های ویژه ماسک بین عاملیت های فروش توزیع می گردد .