نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان

سوخت آما
خبر
نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان  با حضور مدیران ارشد شرکت ساپکو از   6 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1396 از ساعت 16 الی 22 در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان  برگزار گردید.