خبر
بازدید رنو فرانسه از شرکت سوخت آما

بازدید رنو فرانسه از شرکت سوخت آما

   بازدید رنو فرانسه از شرکت سوخت آما با حضور: رمی لومبرسو، یانیک گویلوزیک و فیلیپ فونتانیر از شرکت رنو و مدیران ارشد سوخت آما.

ادامه ی مطلب