خبر
نمایشگاه تخصصی قطعات خودروی شمال کشور

نمایشگاه تخصصی قطعات خودروی شمال کشور

سوخت آما افتخار دارد، شما را به بازدید از نمایشگاه تخصصی قطعات خودروی شمال کشور دعوت نماید. زمان : 30شهریور لغایت 2 مهرماه 1395- ساعت 17 تا 22 مکان: نمایشگاه بین المللی قائمشهر(مازندران)  

ادامه ی مطلب