خبر
 دریافت لوح سپاس

 دریافت لوح سپاس

 دریافت لوح سپاس بعنوان واحد موفق در عرصه اقتصاد مقاومتی در خرداد 1396 از استاندارو رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین ، رئیس کل بانک مرکزی  و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین.

ادامه ی مطلب