خبر
نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان  با حضور مدیران ارشد شرکت ساپکو از   6 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1396 از ساعت 16 الی 22 در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان  برگزار گردید.