پمپ سوخت

سوخت آما

پمپ سوخت پرايد (با فيلتر گرافيتي)

پرايد

پمپ سوخت داخل باک پژو 405

پژو 405