خط مشی

سوخت آما

      شركت سوخــت آمــا  به عنوان يكي از شركت هاي توليد كننده قطعات خودرو  با  برآوردن الزامات و نياز هاي خاص  مشتري ، رسالت خود را جلب رضايت  و اعتماد مشتریان  قرار داده و در اين جهت اهداف اصلي زير را دنبال مي كند:

  • تلاش در جهت ارتقاء‌كيفي محصولات و بهبود مستمر کیفیت برای  افزایش رضایت مشتری که هدف اصلی سازمان است .
  • كاهش هزينه ها و ضايعات با افزايش راندمان و دستيابي به ضایعات  صفر.
  • توجه به سيستم آموزش  به عنوان ابزاري جهت ارتقاء توان تخصصي و فرهنگي پرسنل.
  • اتوماسیون و تجهیز آزمایشگاه با تکیه بر توسعه تجهيزات  و بهره وري از تكنولوژي مناسب .
  • ارتقاء تامین کنندگان در راستای حمایت کمی و کیفی.
  • تحويل بموقع.
  • فراهم نمودن محیط ایمن و نیز ايجاد انگيزه و روحيه مشاركت در پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه های معنوی سازمان .