برگشت

نکات حائز اهمیت در زمان تعویض فیلتر روغن موتور TU

نکات حائز اهمیت در زمان تعویض فیلتر روغن موتور TU
(خودروهای پژو 206،207،رانا،دانگ فنگ و پارس TU5)
*در هنگام تعویض روغن در صورتی که موتور گرم می باشد،دقت کنید که روغن موجود در فیلتر روغن در هنگام باز نمودن آن به محفظه کاتالیست ریخته نشده و قبل از جدا کردن درپوش اندکی مکث نموده تا روغن داخل آن کاملا خالی گردد سپس درپوش را بردارید .برای باز نمودن درپوش فیلتر روغن از یک آچار بوکس 27 میلیمتری استفاده نمائید.
نکته:در زمان جدا کردن فیلتر از درپوش دقت کنید که شیار اورینگ بر روی درپوش خراب نشود.
*از فیلتر و اورینگ نو استفاده کنید و اورینگ نو را در زمان نصب آغشته به روغن نمایید تا از آسیب دیدن اورینگ جلوگیری گردد.
*درپوش فیلتر روغن را به مقدار 25 نیوتن متر محکم کنید.
*شل بودن درپوش موجب نشتی روغن گردیده و سفت نمودن بیش از حد نیز احتمال شکستن و ایجاد ترک بر روی درپوش و نشتی روغن می گردد که در دو حالت احتمال آسیب جدی به موتور خودرو وجود دارد.
*قبل از نصب درپوش را کنترل نمائید تا ترک نداشته باشد و مجموعه فنر و پایه داخلی فیلتر روغن حتما سالم باشند.
*ضروریست فیلتر روغن،اورینگ و درپوش آن از سوخت آما تامین گردد و به هیچ وجه از قطعات متفرقه بازار استفاده نگردد.
*بعد از نصب مجدد درپوش را کنترل چشمی نموده و از عدم ایجاد ترک روی درپوش اطمینان حاصل نمائید.
*بعد از نصب و به گشتاور رساندن درپوش ،موتور را روشن نموده و از عدم وجود نشتی از محل درپوش ،اورینگ اطمینان حاصل نمائید.
*از عدم تماس درپوش با حرارت گیر اگزوز و وجود فاصله مناسب اطمینان حاصل نمائید.
*پس از ریختن روغن ،موتور را روشن کرده و به مدت 5 دقیقه نشتی درپوش کنترل گردد.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co