برگشت

خط مشی

شرکت سوخــت آمــا  به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده قطعات خودرو  با  برآوردن الزامات و نیاز های خاص  مشتری ، رسالت خود را جلب رضایت  و اعتماد مشتریان  قرار داده و در این جهت اهداف اصلی زیر را دنبال می کند:

  • تلاش در جهت ارتقاء‌کیفی محصولات و بهبود مستمر کیفیت برای  افزایش رضایت مشتری که هدف اصلی سازمان است .
  • کاهش هزینه ها و ضایعات با افزایش راندمان و دستیابی به ضایعات  صفر.
  • توجه به سیستم آموزش  به عنوان ابزاری جهت ارتقاء توان تخصصی و فرهنگی پرسنل.
  • اتوماسیون و تجهیز آزمایشگاه با تکیه بر توسعه تجهیزات  و بهره وری از تکنولوژی مناسب .
  • ارتقاء تامین کنندگان در راستای حمایت کمی و کیفی.
  • تحویل بموقع.
  • فراهم نمودن محیط ایمن و نیز ایجاد انگیزه و روحیه مشارکت در پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه های معنوی سازمان .