برگشت

دستورالعمل نصب دیسک و صفحه تیبا سوخت آما

دستورالعمل نصب صحیح دیسک و صفحه شرکت سوخت آما برای خودرو تیبا 200

دستورالعمل نصب صحیح دیسک و صفحه شرکت سوخت آما برای خودرو تیبا 200

1- در هنگام نصب حتماً پیچ ها، به صورت ستاره ای و پله پله بسته شود.

2- قبل از نصب حتماً فلایویل توسط تراشکار به حالت استاندارد با پله (-1.8 mm) تراشکاری شود.

3- بوش های دو شاخه کلاچ تعویض شود و از محل داغی بلبرینگ قبلی و خورشیدی های دیسک قبلی، از عدم انحراف دوشاخه کلاچ مطمئن شوید.

4- در هنگام نصب، حتماً از شفت نگهدارنده جهت هم مرکز کردن صفحه کلاچ با دیسک استفاده شود.

5- پس از نصب کیت رگلاژ کلاچ را در یک سوم پایین پدال تنظیم کنید.

توجه داشته باشید که در صورت رعایت نکردن هر یک از نکات ذکر شده، اثر آن بر روی دیسک و صفحه کارکرده باقی می ماند؛ و موجب می شود کیت کلاچ خارج از گارانتی محسوب شود.

لذا خواهشمندیم در هنگام نصب، جهت استفاده بهتر از قطعه حتماً شرایط فوق را رعایت فرمایید.

دستورالعمل نصب صحیح دیسک و صفحه شرکت سوخت آما برای خودرو تیبا 215

1- در هنگام نصب حتماً پیچ ها، به صورت ستاره ای و پله پله بسته شود.

2- قبل از نصب حتماً فلایویل توسط تراشکار به حالت استاندارد با پله (0 mm) تراشکاری شود.

3- بوش های دو شاخه کلاچ تعویض شود و از محل داغی بلبرینگ قبلی و خورشیدی های دیسک قبلی، از عدم انحراف دوشاخه کلاچ مطمئن شوید.

4- در هنگام نصب، حتماً از شفت نگهدارنده جهت هم مرکز کردن صفحه کلاچ با دیسک استفاده شود.

5- پس از نصب کیت رگلاژ کلاچ را در یک سوم پایین پدال تنظیم کنید.

6-  اختلاف قطر کیت کلاچ این شرکت با توجه به تغییرات در خودروسازی سایپا می باشد و نصب این کیت به جای کیت 215 بلا مانع می باشد.

توجه داشته باشید که در صورت رعایت نکردن هر یک از نکات ذکر شده، اثر آن بر روی دیسک و صفحه کارکرده باقی می ماند؛ و موجب می شود کیت کلاچ خارج از گارانتی محسوب شود.

لذا خواهشمندیم در هنگام نصب، جهت استفاده بهتر از قطعه حتماً شرایط فوق را رعایت فرمایید