برگشت

سرسیلندر چیست و چه نقشی در خودرو دارد؟

یکی از قسمت های اصلی موتور خودرو سرسیلندر آن می باشد و در قسمت بالایی موتور قرار گرفته که مجموعه سوپاپ و مانیفولدها بر روی این قطعه مونتاژ می شوند.

اگر یک سرسیلندر تحت حرارتی بیش از حد تحمل خود قرار گیرد (که کاملا بسته به کیفیت سرسیلندر و مواد تشکیل دهنده آن دارد) اصطلاحاً می گویند که سرسیلندر سوخته است. در واقع همان پیچش و تغییر شکل در اثر حرارت بیش از اندازه را سوختن می گویند که معمولا منجر به تعویض سرسیلندر می‌ شود.

عیوب احتمالی سر سیلندر:

• ترک خوردگی
• تاب دیدگی
• کربن گرفتن
• گشاد شدن گیت سوپاپ , سوختن و خرابی سوپاپ

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co