به اطلاع مصرف کنندگان گرامی محصولات سوخت آما می رساند از آنجاییکه بسته بندی نقش مهمی در مقوله حفاظت ، انبار کردن و فروش قطعات دارد زین پس شرکت سوخت آما قطعه طبق 206 تیپ 5 خود را با بسته بندی جدید و داخل جعبه به بازار عرضه خواهد کرد .
امید است تلاش های همکاران ما جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان گرامی را فراهم نماید .

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co