1- آسیب رسیدن به پمپ سوخت
بنزین موجود در باک به روان بودن و خنک شدن پمپ بنزین کمک زیادی می کند .نبود سوخت کافی در باک به این معنی است که پمپ سوخت به میزان معمول روان نشده است .در نتیجه رانندگی با باک خالی و ادامه رانندگی بدون بنزین باعث فشار زیاد به پمپ و داغ شدن آن میشود ک میتواند باعث خراب شدن پمپ شود.

2-آسیب دیدن مبدل کاتالیزوری
به دلیل عدم سوخت رسانی صحیح و کافی به موتور هنگام رانندگی با باک خالی عمل احتراق در خودرو به طور استاندارد انجام نمیگیرد .در نتیجه مبدل کاتالیزوری موجود در اگزوز خودرو آسیب میبیند و این آسیب میتواند هزینه زیادی ایجاد نماید .

اگر مجبور به رانندگی با باک خالی بودید موارد زیر را رعایت کنید :
1- با سرعتی حدود 65 تا 80 کیلومتر در ساعت برانید و سرعت خودرو را به صورت ثابت حفظ کنید .
2- سرعت موتور را به گونه ای تنظیم کنید که دور موتور بین 2 تا 3 هزار چرخش در دقیقه باشد .
3-از ترمز های زیاد و شتاب های ناگهانی خودداری کنید .
4- شیشه های پنجره ها را بالا بکشید تا مقامت در برابر باد کاهش یابد .
5- همه لوازم جانبی الکترونیک را خاموش و شارژر تلفن همراه را جدا کنید.
6-فشار باد لاستیک ها را بررسی کنید .لاستیک کم باد میتوانند مصرف سوخت راافزایش دهند .

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co