زنان در جای جای تاریخ بشریت شانه به شانه مردان در مراحل و سختی های زندگی سهیم بوده اند و نقشی غیر قابل انکار در کارزار زندگی داشته اند و در جامعه امروز این نقش بسیار پر رنگ و برجسته تر شده است.
شرکت سوخت آما بر خود می بالد که تعداد زیادی از نیروهای کاری شرکت را زنان توانا و مصمم برای آبادانی ایران عزیزمان، تشکیل داده است و با کمک دست های توانمند دختران و زنان شایسته ایرانی بخش بزرگی از نیازهای بازار لوازم یدکی تأمین می گردد.
به رسم قدردانی و سپاس، حضور بانوان لایق و شایسته را در این مجموعه ارج می نهیم و قدردان زحمات بی دریغشان خواهیم بود.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co