برگشت

قدردانی از نیروهای سوخت آما

شرکت سوخت آما مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک نیرو های متخصص و متعهد خود که با تلاش های شبانه روزی و بی وقفه خود نقش به سزایی در پیشبرد اهداف شرکت و تامین نیاز های لوازم یدکی بازار داخلی ایفا مینمایند صمیمانه ابراز می دارد.

بر خود میبالیم که با کمک تک تک همکاران زحمت کش خود توانسته ایم به عنوان یکی از پیشتازان عرصه تولید لوازم یدکی عمل نموده و بخش بزرگی از نیازهای لوازم یدکی داخلی را تامین نماییم .
امید است که بتوانیم دست در دست یکدیگر ایرانی خود کفا و آباد بسازیم

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co