برگشت

پمپ بنزین خودرو چیست و چه وظیفه ای دارد؟

در باک خودرو وسیله ای به نام پمپ بنزین (پمپ سوخت) وجود دارد که وظیفه ی آن فرستادن بنزین از باک به موتور می باشد.
در هنگامی که کلید پمپ وصل است، پمپ فعالیت کرده و در حال تنظیم کردن فشار مورد نیاز بنزین برای ایجاد احتراق است؛ در این زمان اگر دقت کنید می توانید صدای آن را بشنوید.
این پمپ برای خنک و روان ماندن از بنزینِ درون باک استفاده می کند.
زمانی که پمپ بنزین سالم است، خودرو نرم کار می کند.

علائم خرابی پمپ بنزین
** صداهای بلند از باک بنزین
** مشکل در روشن شدن خودرو
** کم شدن قدرت و شتاب خودرو و افزایش مصرف بنزین
** روشن نشدن خودرو
** در ابتدای روشن شدن خودرو صدای شروع فعالیت پمپ بنزین را نمی شنوید.
** ریپ زدن خودرو در زمان رانندگی در سرعت های ثابت
** افزایش شتاب ناگهانی خودرو

راه پیشگیری از آسیب دیدن پمپ بنزین چیست؟

یکی از اصلی ترین دلایل خراب شدن پمپ بنزین عادت رانندگی با سوخت کم است.
رانندگی با مقدار سوخت کم باعث می شود تا احتمال داغ شدن پمپ بنزین و خراب شدن آن بالا رود و در نتیجه هزینه های بیش تری از به موقع بنزین زدن را روی دست شما بگذارد.
پمپ بنزین همچنین دارای فیلتری می باشد که عادت رانندگی با بنزین کم باعث می شود این فیلتر بسیار سریع کثیف شده و هنگامی که رسوبات و ناخالصی سوخت به کف باک می روند، فیلتر را به سرعت مسدود کنند.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co