در راستای تامین حداکثر نیاز های مصرف کنندگان عزیز شرکت سوخت آما اقدام به تامین قطعه اتوماتیک استارت (پیکان-پراید) طرح والئو نموده و این قطعه از لیست محصولات قابل سفارش می باشد .

اتوماتیک استارت (پیکان-پراید)
سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co