برگشت

🔴 بازدید مدیر عامل محترم شرکت های ایرانخودرو و ساپکو از سوخت آما

🔴 بازديد مدير عامل محترم شرکت  ايرانخودرو جناب آقاي دكتر مقيمي و مدير عامل محترم شركت ساپكو جناب آقاي مهندس پيرمحمدي ، جهت افتتاح قطعات توليدي شركت سوخت آما براي خودرو تارا

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co