🔴 شناخت اسبک

وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد.

 

🔴 عیوب اسبک ها:

 1. ترک خوردن اسبک
 2. کچل شدن سر اسبک: در صورت کم بودن سنگ زده و در ضمن شکل سر اسبک باید کمی محدب باشد.
  ضمنا در صورت زیاد بودن کچلی اسبک را تعویض می کنیم.
  علت کچلی لقی بیش از اندازه اسبک و سوپاپ و عدم رسیدن روغن بین سر سوپاپ و اسبک می باشد و با نرسیدن روغن ممکن است سوراخ روغن میل اسبک و یا اسبک گرفته شده باشد.
 3. سائیدگی و گشاد کردن بوش اسبک: این خوردگی باعث خارج شدن روغن از پهلوی اسبک شده و در پایین آوردن فشار روغن نقش بسزایی دارد.
  برای تعویض بوش اسبک, بوش کهنه را توسط پیچ گوشتی خارج می کنند باید دقت کرد که پیچ گوشتی صدمه ای به اسبک نزند سپس بوش جدید را کمی با روغن چرب کرده و توسط گیره مخصوص به آرامی در جای خود قرار می دهند.
  چنانچه اسبک را داخل روغن داغ گذاشته و گرم کنیم جا رفتن بوش به اسانی انجام خواهد شد.
شناخت اسبک
سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co