واشر اویل پمپ جهت آب بندی و اتصال دقیق اویل پمپ مورد استفاده قرار میگیرد و از نشتی و بیرون زدگی روغن هنگام چرخش روغن موتور در داخل اویل پمپ جلوگیری می کند. با توجه به اهمیت این قطعه جهت آب بندی صحیح اویل پمپ , شرکت سوخت آما در بسته بندی های اویل پمپ پراید و تیبا یک عدد واشر قرار داده است . جهت عایق بندی ایمن, نصب مناسب و دقیق واشر هنگام تعویض بسیار مهم بوده همچنین استفاده از روغن با کیفیت و استاندارد در حفظ سلامت اویل پمپ نقش به سزایی دارد .

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co