به اطلاع مصرف کنندگان محصولات سوخت آما می رساند قطعه سیلندر ترمز عقب پراید به سبد محصولات این شرکت اضافه گردید.
این قطعه توسط دستگاه تمام اتوماتیک هونینگ تولید شده است که این امر باعث جلوگیری از نشتی و دوام بالا همچنین باعث افزایش ایمنی و عملکرد مطمئن سیستم ترمز خواهد شد .
در ضمن کلیه لوازم ترمز های استفاده شده از جنس EPDM می باشد .

سیلندر ترمز عقب پراید
سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co