برگشت

دانستنی ها

دانستنی ها
 • سوخت آما
 • Posted by سوخت آما
آوریل 7, 2021

در موتورهای احتراق داخلی وظیفه تنظیم میزان گشتاور و توان خروجی بر...

دانستنی ها
 • سوخت آما
 • Posted by سوخت آما
مارس 8, 2021

1- آسیب رسیدن به پمپ سوخت بنزین موجود در باک به روان...

دانستنی ها
 • سوخت آما
 • Posted by سوخت آما
ژانویه 26, 2021

یکی از اجزای تشکیل‌دهنده اصلی در قسمت موتور خودروهای انژکتوری، سنسور دریچه...

دانستنی ها
 • سوخت آما
 • Posted by سوخت آما
نوامبر 14, 2020

نخستین و مهم‌ترین کارکرد ضدیخ، خاصیت ضدجوش بودن آن است . ضدیخ...

دانستنی ها
 • سوخت آما
 • Posted by سوخت آما
نوامبر 14, 2020

🔴 شناخت اسبک وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به...

دانستنی ها
 • سوخت آما
 • Posted by سوخت آما
نوامبر 11, 2020

نکات مهم در خصوص اهمیت کیفیت درپوش فیلتر روغن در موتورهای TU3 و TU5 از زبان رئیس ستاد حریق ایران خودرو