برگشت

اسبک(انگشتی)

  • سوخت آما
  • Posted by سوخت آما
نوامبر 14, 2020

🔴 شناخت اسبک وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به...